Setzkasten

Una va creixent i transformant-se, gràcies a llargues rutes o curts senders caminats.⁣
Hi deixo rastres i restes que col·lecciono, memòries que prenen sentit compartides,
grans fracassos i alguna joia que segueix brillant.⁣

Em recordo on és el meu refugi i des d’on vull seguir incubant projectes.⁣
claraniu.cat