Montsant

Representació gràfica de la Serra de Montsant, identitat gràfica per un projecte personal meu d’estudi del territori.

«El conjunt orogràfic del Montsant, declarat Parc Natural, està format per una gran massa de conglomerats que alterna feixes argilenques i gresoses amb espectaculars formacions geomorfològiques de notable excepcionalitat paisatgística i geològica, amb cingles, congostos i barrancs que donen una gran heterogeneitat al relleu»
—Text de Turisme Priorat