He trobat un ocell a terra!

Fullet informatiu per El Poble Que Volem i l’Associació Excursionista de Cornudella de Monstant